Moder Jord

Laster kart ....

Dato / tid
tirsdag 12.03.2019
13:00-18:00

Stad
Utstillingssalen, Førdehuset

Kategori


INNBYDING TIL UTSTILLINGA
«MODER JORD»
i Utstillingssalen i Førdehuset.
Eit samarbeidsprosjekt mellom visuelle kunstfag ved Førde Kulturskule, Hafstad vgs. (lina for kunst, design og arkitektur – KDA) og Sunnfjord Kunstlag.
Elevarbeid vert samanfatta i ei utstilling «Moder Jord» som vert synt i Utstillingssalen i Førdehuset 9. til 17. mars. Ein finn både veggbasert kunst, frittståande/tredimensjonale arbeid og animasjonsfilm. Elevane har korte tekstar til nokre av arbeida. Nokre av dei tek del i dei ulike oppgåvene som følgjer med eit utstillingsarrangement, så som annonsering/plakat, utstillingsmontering, opning, vakt o.a.
Opningstider: laurdag 13-16, sundag 14-18, tysd. 13-18, torsd. 18-20, onsd.&fred. 14-17, månd. stengt.
Vel møtt!