Møteplass

Laster kart ....

Dato / tid
mandag 28.01.2019
18:00-20:30

Stad
Firdavegen 12, (Firdabygget) Førde

Kategori


Møteplass er ein arena for likeverdig møte mellom pårørande og fagfolk innan psykisk helse og rus. Målet er gjensidig læring og forbetring av tenestene.
Tema: «Korleis ta vare på heile familien»
I tillegg til faste aktørar frå kommunane, Helse Førde og LPP, er også NAV, familiekontoret og fastlege invitert.
Spørsmål kan rettast til psykiatritenesta, 90296687